Friday, March 16, 2012

LỜI SÔNG NÚI

  ( Gởi đồng bào Việt Nam tôi, quốc nội và hải ngoại)


Đồng bào ơi, trống Diên Hồng
Vang lên từng nhịp trong lòng Việt Nam !
Hỡi quê, hỡi xóm, hỡi làng
Có nghe tha thiết giang san gọi hồn ???
Có nghe nức nở oán hờn
Trường Sa, Hoàng đảo từng cơn não lòng ?!
Lời buồn của núi, của sông
Vang lên với trống Diên Hồng trong ta ?
Đứng lên, cô, bác, ông, bà
Đứng lên, anh, chị ! gần, xa, một lòng...
Đứng lên rửa hận non sông
Nhục kia cộng với thù chung đã đầy !!!
Giơ cao hỡi vạn bàn tay
Nam Quan, Bản Giốc, đất này, của ta!!!
Hoàng – Trường, xương máu ông, cha
Thì không ai được xẻ ra, dâng người!
Đứng lên, dân Việt Nam ơi !
Bạo quyền, phản nước, lừa nòi, phải tiêu!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment