Tuesday, March 20, 2012

ĐOẢN THI MÙA ĐÔNG


ÐỒNG BÀO
 
 
Buồn nào hơn thế này không ?
Ðau nào hơn hở Lạc Hồng ??? Hỡi ơi ...
Ðem lòng tin của mọi người
Ðể lừa để bịp thế rồi... bao phen ...
Lừa kẻ lạ, bịp người quen 
Mà rằng cứu giúp anh em, đồng bào !!!
 
 
TIẾP TAY
 
Vì sao băm bảy năm rồi
Việt gian, Việt cộng khơi khơi sống còn ?
Hẳn không vì thiếu lòng son
Mà vì thừa kẻ chui lòn, mê đô
Tiếp tay, chúng bán cơ đồ
Niềm tin, chính nghĩa, mưu mô , chúng lừa !
 
ÐAU
 
Chao ơi, chỉ bởi mùi tiền
Mà mờ chính nghĩa, mà điên đảo lòng
Miệng thì tổ quốc, non sông
Tâm thì phản phúc, lộn sòng, hai mang
Tháng Tư, từ buổi tan hàng
Hỏi ai tim ngọc lòng vàng không đau  !
 
 
CHÚC
 
Xót người trong mộ đã lâu
Làm sao biện bạch một câu cho mình
Thương cho thế thái nhân sinh
Xảo ngôn vọng ngữ, bạc tình vong thân
A dua với lũ vô thần
Công bằng, liêm sỉ, tiền nhân, đạp nhàu
Chúc cho đi trọn nhịp cầu
Mà không hổ thẹn với MÀU LƯƠNG TÂM !
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment