Tuesday, November 17, 2015

CẢM TẠ LỜI THĂM HỎI


CẢM TẠ  LỜI THĂM HỎI
(Gởi VTQ để cảm tạ lời thăm.)


*
Không sao đâu anh, tôi vẫn bình an
Dù chung quanh tôi dập dềnh sóng đỏ
Dù đường xa, tôi mong manh, bé nhỏ
Và lòng đầy thương tích của quê hương
 *
Không sao đâu anh, tôi chẳng cô đơn
Vì bên tôi những người cùng lý tưởng
Trước quốc thù họ không hề nhân nhượng
Và chúng tôi chung nhịp bước đồng hành
 *
Không sao đâu dù quốc - cộng, lằn ranh
Có lắm kẻ muốn nhập nhằng xóa bỏ
Muốn dẹp cờ vàng thay vào cờ đỏ
Vì đảng thuê đem nghị quyết thi hành
 *
Không sao đâu, dù họ có gian manh
Có dàn dựng ra muôn trò ma mị
Có vỗ ngực Quốc Gia hay Chiến Sĩ
Nhưng việc họ làm che mắt được ai
 * 
Không sao đâu anh vì chẳng còn dài
Cộng sản Việt Nam sẽ thành tro bụi
Chính họ phản dân, làm dân hận tủi
Bán giang sơn làm tổ quốc đau buồn
 *
Đất nước mỗi ngày thêm một tang thương
Người tuấn kiệt đảng làm cho mai một
Để bọn bất tài, lương tâm thui chột
Đứng huênh hoang trong đêm tối chỉ đường
 *
Không sao đâu, cùng tắc biến, lẽ thường
Và biến tắc thông như ta đã thấy
Quy luật cõi đời xưa sau vẫn vậy
Đã bạo là tàn, chẳng sót, chẳng sai !!!
 *
Lịch sử bao gương: có trí, có tài
Thêm nhân bản thì mới mong tồn tại
Còn kẻ ác tâm gây đời oan trái
Lồng lộng lưới trời nhưng chẳng lọt đâu
 *
Không sao đâu anh, tạo hóa nhiệm màu
Đã tạo dựng luật công bằng, nhân qủa
Trong cõi đời, có vay thì có trả
Lời của cổ nhân "Thiện ác đáo đầu ..."  *
 *
Không sao đâu anh, đời vốn bể dâu
Càng dâu bể càng luyện lòng gang thép
Càng thấy đường đời hoa tươi quả đẹp
Thấy thế nhân muôn triệu trái tim vàng
 *
Xin anh yên tâm,  tôi vẫn bình an
Và cảm tạ những lời anh thăm hỏi...

 *
Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment