Saturday, November 28, 2015

XIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆNXIN HÃY LÀ NGƯỜI LƯƠNG THIỆN
Chi chú:  Tác giả cảm tác bài thơ này khi nhìn thấy cảnh đời ô tạp chung quanh, ngoài ra, không ám chỉ ai hay có ẩn ý gì. Dù theo tôn giáo nào thì cũng "xin hãy là người lương thiện."Xin hãy là người lương thiện
Để đừng nói trắng thành đen
Hay chi vu điều đặt chuyện
Vì chưng thói ấy hư hèn

Xin hãy là người lương thiện
Tốt chi ngậm máu phun người
Chỉ tạo thêm nhiều oan nghiệt
Nghiệt oan mình buộc mình thôi !

Xin hãy là người lương thiện
Mở lòng yêu mến tha nhân
Hãy biết đời như mặt kiếng
Mình cười, kiếng hiện tình thân

Xin hãy là người lương thiện
Để làm đẹp cõi nhân gian
Xấu người không bằng xấu nết
Cần gì ganh ghét mưu toan

Xin hãy là người lương thiện
Ngay lành tim óc lương tâm
Nói lời ôn nhu hiểu biết
Làm điều lương hảo nghĩa nhân

Xin hãy là người lương thiện
Chân phương, nói cũng như làm
Chẳng ai ưa loài xảo quyệt
Xỏ xiên, hiểm độc, ác gian

Xin hãy là người lương thiện
Chớ nên vàng đỏ hai lòng
Không góp tay bình quốc biến
Thì đừng khuấy đục dòng trong

Cuối cùng, hãy nên lương thiện
Kiếp người ngắn ngủi, phù du
Hãy để cho đời thương tiếc
Khi mình về cõi thiên thu ...


Ngô Minh Hằng

__._,_.___

No comments:

Post a Comment