Monday, December 21, 2015

Bài họa CHÓ của NMH Họa bài THUA CON CHÓ của CAUBAY

Các Bạn thân mến,
Thấy bài thơ "THUA CON CHÓ" của tác giả CAUBAY hay và ý thơ sâu sắc, Ngô Minh Hằng xin phụng họa và cũng xin các Bạn bỏ qua cho nếu có điều chi sai sót.
Ngô Minh Hằng

Phụng Họa

*****

CHÓ !!!

Dưới tay đảng, dân Việt Nam sống đời trâu chó
Đảng cướp đất, cướp nhà, dân đòi, luật rừng đảng bó
Biểu tình thì công an nó tó
CHÓ !

Nhà nước Việt cộng lạy Tàu, tự nguyện làm chó
Tàu muốn biển đất nào, đảng dâng vùng đó
Lá cờ Tàu, đảng thêm ngôi sao vàng lấp ló
CHÓ!

Tướng lãnh Việt cộng cả bầy ăn bẩn hơn chó
Tàu đánh ngư dân thì hèn rúc xó
Tàu đến, xun xoe thảm đỏ rước nó
CHÓ!

Báo chí Việt cộng chỉ để phục vụ loài chó
Thấy những bất công không dám dòm ngó
Ngòi bút cả đời uốn cong với gió
CHÓ !

Tuổi trẻ Việt Nam bây giờ khinh đảng hơn chó
Chống Tàu xâm lăng chớ không chỉ ngó, mặc đảng mắt ó
Và chấp bọn công an gây khó
CHÓ !

Đảng rước Tàu vô Việt Nam cả bày như chó
Như chủ nhân ông, bọn cộng Tàu hung hăng đây đó
Đảng kông kênh Tàu lên đầu lũ nó
CHÓ!

Ngô Minh Hằng


From: NANCY DANG <nancydang05@yahoo.com>
Date: December 20, 2015
Subject: Fw: Fwd: [DKSG67] Fwd: Tr : FW: Bài thơ CHÓ
Reply-To: NANCY DANG
Subject: Bài thơ CHÓ
Có nhà thơ nào họa lại được bài thơ này không ạ!


THUA CON CHÓ

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lai tập trận chung với chúng nó
Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!

Thanh niên Việt Nam hôm nay thảm hơn con chó
Nhìn giặc xâm lăng, căm hờn đứng ngó, chẳng dám la ó
Biểu tình thì bị làm khó
Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

Caubay


No comments:

Post a Comment