Monday, December 14, 2015

LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ

Mời Quí Vị và Các Bạn tham khảo một số emails của Độc Giả gởi cho Ngô Minh Hằng được Website LÝ TƯỞNG NGƯỜI VIỆT giữ tại link: 


LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ


LỜI CẢM ƠN CỦA THƠ
(xin gởi đến những Vị đã gởi email chia sẻ nỗi khó khăn của NMH.)

*
Cảm ơn, xin cảm ơn người
Nghe Thơ trăn trở những lời nước non
Thơ vun sông núi vuông tròn
Thơ mong tổ quốc trường tồn muôn sau
Thơ đau chung nỗi quê đau
Thơ buồn khi thấy qua cầu, người quên
Thơ chỉ mặt, Thơ gọi tên
Tội đồ bán nước, bạo quyền giết dân
Thơ nuôi tim óc tinh thần 
Bằng lời chính trực, bằng vần ca dao
Bằng câu trung nghĩa, tự hào
Bằng tình đất nước đồng bào mến thương
Thơ vì xót nỗi quê hương
Mà canh cánh nợ bốn phương bên lòng
Nên Thơ dệt mộng Lạc Hồng
Giục lòng tranh đấu, phá vòng nghiệt oan
Đem về bờ cõi vẹn toàn
Đập tơi xiềng xích, dẹp tan cộng thù
Đấu tranh, phá cửa ngục tù
Để cùng dân tộc trùng tu sơn hà
Thơ không vì bả vinh hoa
Hay vì khanh tướng để mà trắng - đen
Thơ không cúi mặt ươn hèn
Cũng không vì lạ hay quen, đổi lòng
Vì ai bức tử núi sông
Nên Thơ chìm nổi trong vòng biển dâu
Đọc thơ nếu hiểu lòng nhau
Thì Thơ xin cảm ơn sâu của người
Còn như nông cạn thói đời
Dựng câu gian dối, nói lời thị phi
Đành thôi, tiếp bước, Thơ đi
Lòng không vướng bận sân si của đời ...
Cảm ơn, xin cảm ơn người
Nghe Thơ trăn trở những lời nước non....

*
Ngô Minh Hằng
 

No comments:

Post a Comment