Saturday, April 23, 2016

ĐÁM MA TÙ


 ĐÁM MA TÙ
 (Viết để tưởng niệm những Chiến sĩ VNCH anh hùng, can đảm nhận trách nhiệm của bậc sĩ phu khi Tổ Quốc hưng vong và đã bỏ mình trong các trại lao tù CS.)Hai tên cầm súng bước đi đầu
Tên nữa AK. tiếp phía sau
Một xác bó tròn đôi tấm chiếu
Toàn thân buộc tréo bốn dây lau
Không kèn, không trống, không đưa tiễn
Chẳng khói, chẳng nhang, chẳng nguyện cầu
Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ
Và hồn sông núi nghẹn ngào đau !!!


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment