Friday, April 22, 2016

MONG AI TỈNH GIẤC MÊ ĐỜIMONG AI TỈNH GIẤC MÊ ĐỜIBiển người nghe sóng reo vui
Mà thương biển Mẹ dập vùi sóng đau
Sóng đau vì nước đỏ ngàu
Vì bày quốc tặc dâng Tàu núi sông
Và vì con cháu Lạc Hồng
Lắm người quên cả tổ tông, giống nòi
Quên thân làm kiếp dân Hời
Quên quê hương vẫn tơi bời oan khiên
Quên anh xác rấp rừng thiêng
Quên em bới rác muộn phiền kiếm cơm
Quên người chị chết tủi hờn
Trong tay hải tặc, dưới cơn bạo cuồng
Quên lời tình tự quê hương
Quên thời oanh liệt chiến trường giữ quê
Đảo điên quên cả lời thề
Tiếp tay cộng, rắc bùa mê lừa đời
Đã không tỉnh ngộ thì thôi
Lại còn gian độc dựng lời khen chê
Xênh xang áo gấm đi về
Ra bờ giậu đổ tứ bề bìm leo
Đường chính nghĩa đã không theo
Lại theo chân giặc mà gieo oán cừu
Tìm danh tìm lợi dập dìu
Mặc cho tổ quốc tiêu điều gian nan
Biển người nghe sóng hát vang
Mà thương biển Mẹ oán than ngất trời

Mong ai tỉnh giấc mê đời
Trừ loài phản tặc, đáp lời núi sông !!!Ngô Minh Hằng 


No comments:

Post a Comment