Saturday, April 30, 2016

THÁNG TƯ ĐEN - Nhạc và trình bày Hoàng Hoa

 

Nhạc và trình bày Hoàng Hoa
https://www.youtube.com/watch?v=qx4nCC6Dwok


THÁNG TƯ ĐEN
(Một nén hương kính dâng Tổ Quốc VN và tưởng niệm những
người chết cho quê hương, vì quê hương và vì sự xâm lăng tàn
khốc của CS trong Tháng Tư Đen 1975.)Ngày Ba Mươi Tháng Tư xưa
Lệnh hàng, vết chém ai đưa qua hồn
Lòng đau với Tháng Tư buồn
Súng rơi cùng suối lệ tuôn nghẹn ngào...
Ngày Ba Mươi Tháng Tư nào
Ai đem dân tộc xô vào lầm than
Xác người ai bón rừng hoang
Biển xanh pha máu Việt Nam đỏ hồng!
Ai làm cách núi ngăn sông
Cha con chia biệt, vợ chồng ly tan?
Ai làm tan nát Việt Nam
Hòa bình sao lại vô vàn đớn đau ?
Tháng Tư đen. Tháng Tư sầu
Một trăm cái trứng đào sâu oán thù
Giết nhau bằng những mưu mô
Giết nhau bằng súng Liên sô, đạn Tàu
Giết nhau không nhận ra nhau
Giết nhau chẳng chút lòng đau. Lạ lùng!
Giết nhau, vỗ ngực Anh Hùng
Ngàn trang uế sử trùng trùng máu tươi
Tháng Tư đen, Tháng Tư ơi!
Việt nam ai  xót xa người Việt nam???


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment