Sunday, July 3, 2016

NÓI VỚI CON
NÓI VỚI CON
(Cho con và tuổi trẻ Việt Nam, những rường cột của sơn hà, nhân tin  Hội Nghị Thành Đô, Việt cộng giao nước Việt Nam cho quan thày Trung cộng vào năm 2020)
  *
Con yêu dấu ơi,
Bốn nghìn năm, Tổ Tiên mình
Tốn bao xương máu công trình dựng xây
Cho con, đất nước hôm nay
Lũy tre, mái lá, luống cày thân yêu
Thế mà đau biết bao nhiêu
Cộng kia một sớm một chiều, cắt ra
Nam Quan, Bản Giốc của  ta
Tây Nguyên cùng với Hoàng Sa dâng người
Thành Đô chúng cũng ký rồi
Năm hai ngàn với hai mươi, nước mình
Hóa thành quận của Bắc kinh
Dân thành nô lệ, thảm tình không con !?
Con ơi, kiếm báu lòng son
Kế thừa, gánh vác nước non quê nhà...
Đòi về xương máu ông cha
Đừng hèn mà đẩy việc ta cho người!
Để hồn sông núi lệ rơi
Để sau hậu thế muôn lời nhục vinh
Để người bốn biển coi khinh
Nhìn Tàu cai trị, nhìn mình khom lưng
Đứng lên con, chớ ngập ngừng
Diệt phường bán nước cho bừng bình minh
Hỡi con, những búp măng xinh
Có đau khi đất nước mình tang thương ...
Thì xin Hưng Đạo dẫn đường
Thì xin Nguyễn Huệ, Trưng Vương nhập hồn
Đứng lên xoay chuyển càn khôn
Chung tay vun đắp cội nguồn nhé con
Nếu không, dân tộc suy mòn 
Nếu không, "thế giới không còn Việt Nam !!!" *
Ngô Minh Hằng
* Lời Việt Khang

No comments:

Post a Comment