Thursday, July 28, 2016

XIN TIỄN ĐƯA ANH - NGƯỜI CHIẾN HỮU

XIN TIỄN ĐƯA ANH - NGƯỜI CHIẾN HỮU
Nén hương kính điếu Hương Linh người Anh, Người Lính VNCH / TQLC  và cũng là Người Chiến Hữu trên đường đấu tranh cho một VN không còn CS: Tiến sĩ Lê Công Truyền.
    *


Sinh ly tử biệt đôi đường
Đành rằng là chuyện bình thường, thế gian
Nhưng mà trước những ly tan
Mấy ai lòng chẳng bàng hoàng xót xa !
Huống tị nạn xứ người ta
Lại cùng chung bước sơn hà đấu tranh
Con đường chính nghĩa đồng hành
Với tình trăm trứng là anh em nhà
Bài anh lên mạng tuần qua
Sáng nay cánh hạc đã nhòa vào mây
Lời nào nói với anh đây 
Chỉ còn giọt lệ rất đầy tiếc thương...
Anh đi giữa lúc quê hương
Bên bờ vực thẳm, trước đường tồn vong
Cần anh góp sức chung lòng
Để mà gìn giữ non sông Việt Thường
Đấu tranh đang bỏng chiến trường
Sao anh bỏ cuộc giữa đường anh ơi !
Lòng son chí sắt cho đời
Và dòng tâm huyết bao lời còn đây
Cớ sao anh vội buông tay
Để tìm về chốn non Tây, Niết Bàn
Ván cờ thế cuộc đa đoan
Xin anh phù trợ Việt Nam, nước nhà
Đấu tranh tiếp chí xông pha
Đảng Hồ có chết quê ta mới còn
Núi sông chờ đổi da non 
Đồng bào đợi phút vuông tròn, hồi sinh !
  *
Nén hương khói tỏa hiển linh
Tiễn Người Chiến Hữu đăng trình về quê ...
  


Ngô Minh Hằng

27/7/2016


No comments:

Post a Comment