Monday, January 30, 2017

KHỔ THÂN ÔNG !!!KHỔ THÂN ÔNG !!!
Nhân tin ông Lou Dobbs bị CNN cho nghỉ việc vì đã tường thuật tin tức về tình trạng ở Los Angeles theo tờ LA Times đăng ngày 24 tháng 1 năm 2017. Phải chăng đây là sự cổ võ cho điều gian dối và là hình phạt mà người LƯƠNG THIỆN phải gánh chịu ?
Phải rằng nghĩa vụ của truyền thông
Là phải vô tư, phải thẳng lòng ...
Báo cáo những gì đang xảy đến
Tường trình mọi việc dẫu vừa xong ?
Không thêm, không bớt, không che đậy
Chẳng ghét, chẳng yêu, chẳng uốn cong ?
Theo đúng lương tâm và trách nhiệm
Thế mà mất việc, khổ thân ông !!!
Ngô Minh HằngSubject: Báo LA Times đăng -Lou Dobbs báo cáo tình trạng ở Los Angles- Jan 24, 2017

 Báo LA Times đăng
Lou Dobbs báo cáo tình trạng ở Los Angles
 Jan 24, 2017
Ông Lou Dobbs đã báo cáo tin tức này trền đài CNN và đã bị đuổi việc. Đài truyền thông duy nhất mà chúng ta nghe được tin tức này là đài FOX. Mọi đài khác đều tránh xa. Dù quý vị có là Dân Chủ hay Cọng Hòa thì tin sau đây cũng sẽ là tin đại hay cho quý vị !Tin tức chỉ đề cập đến tình trạng ở 1 tiểu bang để tiêu biểu thôi-

Tin từ báo L.A. Times : 

1. 40% các công nhân tại LA County (10.2 triệu người) đều làm việc lấy tiền mặt; và không đóng thuế. Ấy là bởi vì họ hầu hết là dân nhập cư bất hợp pháp, làm việc mà không có thẻ xanh. (Donald Trump nói rất đúng ở điểm này)
2. 95% trát bắt tội sát nhân tại Los Angeles là của người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.
3. 75% số người trên danh sách bị truy nả tại Los Angeles là những người nước ngoài ở lậu.
4. Trên 2/3 số trẻ sơ sinh tại Los Angeles County là dân Mễ bất hợp pháp hưởng lợi từ Medi-Cal, tiền chi phí sinh đẻ của chúng lấy từ tiền đóng thuế của người dân.
5. Gần 35% các tù nhân bị giam tại các trung tâm cải huấn tại California đếu có quốc tịch Mễ; họ nhập cư lậu vào nưóc Mỹ.
6. Trên 300,000 người nước ngoài bất hợp pháp tại Los Ange-les County đều sinh sống trong các nhà để xe.
7. Cơ quan FBI báo cáo là một nửa trong số dân băng đảng tại Los Angeles hầu hết là dân nhập cư bất hợp pháp từ biên giới phía Nam.
8. Gần 60% dân cư trú tại các cơ sở của HUD (Bộ phát triển cư xá) đều là dân bất hợp pháp.
9. 21 đài radio tại LA đều nói tiếng Spanish (của người Mễ).
10. Tại LA County, 5.1 triệu người nói tiếng Anh; 3.9 triệu người nói tiếng Spanish. (Hiện có 10.2 triệu người sống tại LA County).
(Tất cả 10 dữ kiện nêu trên đều được đăng ở báo Los Angeles Times)
Tỷ lệ số người nhập cư bất hợp pháp tham gia việc đồng áng, gặt hái mùa mang ít hơn 2%, trong khi 29% ăn tiền trợ cấp xã hội. Dân nhập cư bất hợp pháp chiếm 70% mức phát triển dân số hàng năm, (và trên 90% tại California, Florida, và New York), đó là kết quả của sự nhập cư không kiểm soát. Cũng thế, 29% tù giam tại các nhà tù liên bang đều là người nhập cư bất hợp pháp.
Chúng ta đều là kẻ điên khi để cho tệ nạn này cứ tiếp tục xảy ra.

BẠN GIÚP ĐỠ BẰNG CÁCH NÀO?
Hãy sao và gởi thư này cho ít nhất 2 người khác, nếu được 100 người thì càng tốt.


Đây chỉ là sự kiện ở một tiểu bang thôi ...

 
Interesting that the LA Times did this. Lou Dobbs reported this on CNN and it cost him his job. The onl'y network we would see this on would be FOX. All the others are staying away from it. Whether you are a Democrat or Republican, this should be of great interest to you !
Just 1 State - be sure and read the last part... try for 3 times. If this doesn't open your eyes, nothing will!
From the L.A. Times.
1. 40% of all workers in LA County (10.2 million people) are working for cash; and not paying taxes. This is because they are predominantly illegal immigrants, working without a green card. (Donald Trump was right)
2. 95% of warrants for murder in Los Angeles are for illegal al-iens.
3. 75% of people on the most wanted list in Los Angeles are il-legal aliens.
4. Over 2/3 of all births in Los Angeles County are to illegal alien Mexicans on Medi-Cal, whose births were paid for by taxpayers.
5. Nearly 35% of all inmates in California detention centers are Mexican nationals; they are here illegally.
6. Over 300,000 illegal aliens in Los Angeles County are living in garages.
7. The FBI reports half of all gang members in Los Angeles are most likely illegal aliens from south of th.e border.
8. Nearly 60% of all occupants of HUD properties are illegal.
9. 21 radio stations in LA are Spanish- speaking.
10. In LA County, 5.1 million people speak English; 3.9 million, speak Spanish. (There are 10.2 million people, in LA County.
(All 10 of the above facts were published in the Los Angeles Times) Less than 2% of illegal aliens are picking our crops, but 29% are on welfare. Over 70% of the United States' annual population growth, (and over 90% of California, Florida, and New York), results from immigration. Also, 29% of inmates in federal prisons are illegal aliens.
We are fools for letting this continue.
HOW CAN YOU HELP?
Send copies of this letter, to at least two other people. 100, would be even better.

No comments:

Post a Comment