Thursday, January 5, 2017

LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ
LỜI CẦU NGUYỆN ÐẦU NĂM
XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ 

             
                                                                                          
Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp lòng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền
                                                             
Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài đưa con về lại chốn bình an
Thì con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam
                                                            
Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đã đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi một lũ người mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng
                                                     
Họ đã tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con !
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư mòn ..
                                                    
Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dã man, bịnh hoạn
Vô lương tâm, không nhân tính con người !!
                                                       
Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường, cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền !
                                                    
Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật, đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nhìn, định gía hơn thua ...
                                                           
Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra lòng biển
Cho “anh hùng”... mất tích giữa trùng dương
                                                
Cái thiên đàng mà quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Những mảnh đất máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh, hiến dâng Tàu !
                                                       
Còn nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm !
                                                     
Con đã sống một phần đời với họ
Lòng đã đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con còn đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân !
                                                       
Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung
                                                        
Để nếu có theo Ngài về cõi phúc
Lòng con vui, không phẫn hận, đau buồn
Vì sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống nòi hiển hách dựng quê hương
                                                  
                                            

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment