Tuesday, January 17, 2017

SẼ CÓ MỘT NGÀY

SẼ CÓ MỘT NGÀY
(Kính dâng Anh Linh các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa) 


Việt Nam xưa, Ðức Thánh Trần 
Bạch Ðằng cưỡi ngọn sóng thần, tuốt gươm 
Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy 
Tướng như quân hết thảy rụng rời 
Tàn binh cọc nhọn thây phơi 
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh (1287) 
Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi 
Vẫn âm mưu trong khối quân Tàu 
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974) 
Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Ðông 
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt 
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa 
Ðây, trang chiến sử Hoàng Sa 
Chỉ huy Hải đội, họ Hà điều binh (1) 
Bốn chiến hạm hải trình tham chiến (2) 
Những người con của biển kiên cường 
Trong vòng lửa đạn đau thương 
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng 
Và chiến đấu vô cùng dũng liệt 
Dù địch quân ứng chiến đông hơn 
Ðạn bay súng nổ từng cơn 
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy 
Cái bị pháo chìm đi mất dấu 
Cái nước theo phía hậu tuôn vào 
Ðịch quân hoảng hốt xôn xao 
Và quân ta cũng bước vào khó khăn 
Gương chiến đấu Bạch Ðằng bỗng hiện 
Sáng như sao trên phiến linh hồn 
Biển xanh đỏ máu oan hờn 
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3) 
Ðã anh dũng chặn làn sóng địch 
Ðể đoàn quân rời đích an toàn 
Lòng tàu nước ngập, máu loang 
Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu 
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển 
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh 
Trong lòng biển mẹ mông mênh 
Trái tim bất khuất đau tình quê hương! 
Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi 
Về Hoàng Sa rửa mối hận này 
Chủ quyền Hoàng đảo trong tay 
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ 
Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt 
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương 
Có anh đứng giữa đại dương
Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình

Ngô Minh Hằng Chú Thích của Trần Ðỗ Cẩm 

(1). Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Chỉ Huy Trưởng Hải Ðội VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa. 

(2). Bốn chiến hạm HQVNCH tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm: 

- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) do HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 10 SQHQ/Nha Tran)g làm Hạm Trưởng. 

- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. Ðây là Soái Hạm. Ðại Tá Hà Văn Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh. 

- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) do HQ Thiếu/Tá Ngụy Văn Thà (Khóa 12 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. 

(3). Hạm Trưởng HQ-10, Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàu. Ba đoàn viên tên Lê Văn Tây, Ðinh Hoàng Mai và Phạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng để đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và ba đoàn viên đã can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại. 

Trần Ðỗ CẩmNo comments:

Post a Comment