Wednesday, January 4, 2017

ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

 ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
Tâm sự đầu năm 2017 tha thiết gởi  về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, những nạn nhân đang đau thương khốn khổ dưới gông cùm áp bức của đảng tư bản đỏ độc tài gian ác Việt cộng.  Mong Quí  Vị quan tâm chuyển rộng rãi về Việt Nam giúp cho.  Tác giả xin biết ơn.
Mưa to, xóm ngõ nước đầy
Xả chi thêm lũ thế này đảng ơi ...
Lũ làm tài sản dân trôi
Lũ còn cuốn cả mạng người mới đau!
Của trôi, người chết, dân sầu
Mặc dân, lũ vẫn đục ngầu xả ra
Bao vùng khốn khổ xót xa
Bao nơi đổ cửa sập nhà tang thương...
Cứu nguy thủy điện đầu nguồn
Đảng cần xả lũ mở đường nước đi
Đảng mong thủy điện duy trì
Nên đem đổi bất cứ gì, than ôi !
"Đổi" bao tài sản dân rồi
Đảng còn "đổi" cả mạng người của dân !
Nhẫn tâm xả lũ khi cần
Xá chi dân chết mỗi lần lũ qua !
Đảng cần thủy điện thôi mà
Còn dân, chết đuối, trôi nhà, có sao !!!
Xưa nay chưa chế độ nào
Giết dân như đảng đỉnh cao thế này ...
Nhìn dân lòng xót từng giây
Nhìn quê tim óc đắng cay từng giờ !
Đồng bào! đã đến thời cơ
Đứng lên đòi lại cõi bờ Việt Nam !
Cứu mình và cứu giang san
Nếu không, Tàu sẽ giết toàn dân ta !
Gương Hà Tĩnh, Formosa
Còn đây di họa, đã nhòa nhạt đâu !
Nay thêm dòng lũ đục ngầu
Xả ra làm chết, làm đau dân tình
Bảy mươi năm quá điêu linh
Đảng gây oan khốc, bất bình, đắng cay 
Giết ta tàn ác thế này
Thì ta phải đứng lên ngay, cứu mình !!!
Tại ta vô cảm vô tình
Cho nên vô đạo nẩy sinh, hại người
Hãy xin điểm mặt, thét lời
Vung gươm nghĩa khí xóa đời tàn hung
Đập tan cộng đảng gian hùng
NGƯỜI ĐƯA TA KHỎI KHỐN CÙNG LÀ TA !!!
Nhà ta, ta phải giữ nhà
Nước ta, ta phải xót xa tô bồi
Nếu ta đầu cúi tay xuôi
Là ta sỉ nhục giống nòi Việt Nam !!!
Đứng lên dựng lại cờ vàng
Như Ông Cha đã vẻ vang bao đời...
ĐỨNG LÊN, DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI
HIÊN NGANG SÁNH BƯỚC VỚI NGƯỜI NĂM CHÂU...!
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment