Thursday, April 12, 2018

Biếm thi THA HƯƠNG - ĐÔI BÀI TRÙNG ?Biếm thi THA HƯƠNGĐÔI BÀI TRÙNG ?
Nhân tin ông cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết, ông đã từ chức hồi năm ngoái (2017) sau khi chính phủ Trump yêu cầu ông áp lực nhà cầm quyền CSVN để họ nhận lại hơn 8,000 người tị nạn Việt Nam mà chính phủ Trump trục xuất. Nhưng sự thực không đúng như lời ông nói. Ông Ted Osius không từ chức mà ông ta hết làm đại sứ tại VN là do thời hạn làm đại sứ của ông đã chấm dứt.


   *
Ted Ô Si Ớt (Osius) ông ơi
Cớ sao ông lại nói lời điêu ngoa
Một lần nói láo thôi nha
Là lòi bản chất gian tà, biết không ?
Ông là người nước Cờ Bông
Sang mần đại sứ cờ hồng mà thôi !
Ba năm hết nhiệm kỳ rồi
Ghế kia, người khác lên ngồi thay ông
Ai không biết tỏng tòng tong
Mắc chi ông lại lòng vòng, nói gian ?
Rằng Trump áp lực ông làm
Đem người tỵ nạn Việt Nam trả về
Khốn ông thương họ tái tê
Họ về là cộng mổ mề, lột da
Nên ông từ chức, ngộ ha !
Ông thương người Việt hơn là chúng tôi ?
Ông à, nếu tị nạn thôi
Không điều gian trái ai lôi đuổi về ?
Mà nè, ông giễu hay ghê
Phải chăng ông đã say mê đảng Hồ ?
Hay ông dại dột ngây ngô
Hoặc là ông có ý đồ hại Trump?
Tội chưa, chớ nghĩ người lầm
Người nhìn hành động biết tâm ông tồi !
  *
Ông gian như đảng hồ thôi !!!
Phải ông và chúng là đôi bài trùng ?

Tha Hương

No comments:

Post a Comment