Sunday, April 22, 2018

NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ
NÓI VỚI BẦY CÔNG CỤ
Riêng gởi bọn người vô lương tâm, hân hoan lừa bịp, phản bội đồng bào và sông núi VN  để làm công cụ, tay sai, cò mồi cho VC ở trong nước cũng như tại hải ngoại. Ai theo dõi chuyện quê hương đều thấy là trong nước có những dân chủ cò mồi để điểm chỉ dân chủ thật, để phá vỡ niềm tin và bắt bớ tù đầy những người có lòng yêu nước. Còn ở hải ngoại thì sự lừa bịp càng ngày càng tinh vi hơn như mọi người đã thấy.  Đây là SỰ THẬT mà dân tộc VN chúng ta đang phải trực diện. Chỉ có VC, VG và tay sai khi đọc bài thơ này mới vu cho tác giả là đánh phá những nhà dân chủ tại VN và đâm lưng chiến sĩ tái hải ngoại mà thôi.
 
 
  *


Hoàn lương nhé, bịp dân lành mãi thế
Việt Nam mình chưa đủ khổ hay sao…
Chẳng xót giống nòi sống đời nô lệ
Tám mươi năm biển máu đã tuôn trào !?
  *
Tám mươi năm đảng hiện hình dã thú
Tám mươi năm dân hoá kiếp trâu bò
Tám mươi năm sản sinh loài công cụ
Loài côn đồ hèn nhục chỉ xin - cho !
  *
Dừng ngay lại, đừng tiếp tay cộng sản
Đừng bất lương thay chúng giết dân lành
Đừng trà trộn trong đám người ṭy nạn
Làm những điều đầy ô nhục, hôi tanh
  *
Này hãy nhớ những lời ai hứa hẹn
Cũng là mồi, là bả, cũng hư danh !
Và hãy nhớ, tiền nhiều bao cũng nghẹn
Nuốt có ngon khi tổ quốc tan tành !?
  *
Nhìn Việt Nam đi, bao người vô tội
Ai gian manh đẩy họ chốn lao tù ?
Ai cài đặt những tên dân chủ cuội
Để phong trào tranh đấu THẬT thành HƯ?!
  *
Chỉ một miếng vải vàng mà cộng giết
Còn cờ vàng phất phới lại bình yên !?
Sao chẳng thấy món hàng này không thiệt
Mà lại hân hoan mở ví dâng tiền !?
  *
Sao chẳng thấy những người yêu tổ quốc
Rất đỗi trung kiên, dũng cảm, chân thành
Họ tự nguyện dấn thân cho đại cuộc
Đều bị cộng lừa, lọt bẫy lưu manh !?
  *
Ơi cái bẫy chúng lừa người yêu nước
Để giết mầm tranh đấu tự phôi thai
Và tiêu diệt chí anh hùng đảm lược
Hoá cuộc đấu tranh thành kịch bi hài !
  *
Để phá vỡ mọi tiềm năng chống đối
Mọi niềm tin,lòng bất khuất, kiên cường
Chúng mướn cò mồi, dựng trò chống cuội
Theo dõi từng người, điểm chỉ đối phương !
  *
Gian trá ấy đã nhiều người nhận biết
Và đã làm tan vỡ mọi niềm tin
Làm cuộc đấu tranh tinh thần suy kiệt
Làm quê hương sâu hơn nữa đắm chìm
  *
Dừng ngay lại mọi bịp lừa, thủ đoạn
Mọi thứ cò mồi, mọi kiểu con buôn
Đã tám mươi năm Việt Nam rách nát
Chỉ vì bay, loài dạ cáo tim chồn !


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment