Saturday, April 7, 2018

THÁNG TƯ, GỞI NHỮNG TRAI HÙNG GÁI ĐẢM

Trích thi phẩm TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bảnTHÁNG TƯ, 
GỞI NHỮNG
TRAI HÙNG GÁI ĐẢM
 
(Thân mến gởi thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam, quốc nội và hải ngoại)
 
 

Tháng Tư, tổ quốc đã đau buồn
Thống trị cầm đầu bởi bất lương
Không xót, không đau, không tính gỡ
Lại băm, lại xé, lại toan lường !
Họp băng, đón gió trơ bao mặt
Tụ đảng, chờ cơ rối một phường!
Ôi nước! Ôi dân! Ôi xã tắc !!!
Bao giờ sông núi hết đau thương !!!
   *
Bao giờ sông núi hết đau thương ???
Hết bọn thời cơ, hết lật lường ?
Nắng ấm trải lành trên lãnh thổ
Mưa hiền tưới ngọt khắp biên cương
Ba miền dân tộc thôi xơ xác
Bốn cõi anh em lại phú cường !
Này hỡi trai hùng, này gái đảm
Hãy cùng nhau nhé cứu quê hương !!!
 
 
Ngô Minh Hằng

2005

No comments:

Post a Comment