Friday, December 20, 2019

Chung Trà Hạnh Ngộ Bửu Tùng - Bài họa - Viễn Xứ Chiều Đông Ngô Minh Hằnglebuutung@gmail.com
Kính thưa quý vị,
Bửu Tùng vừa có dịp uống ly trà cùng nhà thơ Ngô Minh Hằng nên viết bài thơ này để lưu lại kỷ niệm cuộc hạnh ngộ. Xin mạn phép được chia sẻ bài thơ. Cám ơn quý vị.


Chung Trà Hạnh Ngộ

Đông về gió lạnh cắt làn da
Hạnh ngộ mừng vui ấm chén trà
Bút nẽo thi đàn gai góc mọc
Chân miền lữ thứ tuyết sương sa
Hương khơi kỷ niệm niềm đau cũ
Vị lắng tâm hồn ước vọng xa  
Chợt thấy cung Hằng trong biếc tỏa
Màu trăng rực rỡ khắp quê nhà

Bửu Tùng
20/12/2019

Bài Hoạ

VIỄN XỨ CHIỀU ĐÔNG


Viễn xứ chiều Đông lạnh cắt da
Mời nhau hạnh ngộ một chung trà
Xui lòng lữ thứ nguồn thơ dậy
Gợi nỗi quan hoài ngấn lệ sa
Tổ quốc đau vùi thương chẳng đủ
Quê hương quang phục mộng còn xa
Tay nâng, cạn chén lời tâm sự
Chia gánh ưu tư chuyện nước nhà

Ngô Minh Hằng
20/12/2019

No comments:

Post a Comment