Thursday, December 12, 2019

GIEO NHÂN GẶT QUẢGIEO NHÂN GẶT QUẢ 
Người ta sống ở trên đời
Hãy lòng thành thật với người với ta
Chớ nên khẩu Phật tâm xà
Cũng đừng độc ác suy ta ra người
Gian ngôn vọng ngữ ai ơi
Văn là mình đấy và thời mình dơ
Thế nhân tinh mắt, không khờ
Nhìn ra ngay kẻ tìm cơ hại người
Ngoài ra còn có Đất - Trời
Có hồn thiêng tự muôn đời Núi, Sông
Giữ mình tâm trắng tình trong
Mà xem thế sự trong vòng huyền vi
Ác gian xuống ngục a tỳ
Thiện lương nhân hậu về thì cõi tiên
Những người tâm địa đảo điên
Sân si, khẩu nghiệp chỉ phiền cho thân
Sống, người xa lánh, chẳng gần
Chết thì trả nghiệp hồng trần tạo ra
Trả mà chưa hết đời ta
Thì con cháu phải tiếp mà trả thay
Đấy là định luật xưa nay
Không ai thoát khỏi trả vay luật đời 
Gieo nhân xấu, gặt quả tồi 
Nhân lành quả tốt, thế thôi, dễ mà
Tu đi và hãy thật thàNhìn đi, miệng thế và toà lương tâm...

 
Ngô Minh Hằng 
 
  - Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch Hội CQN/QLVNCH/QLD - Úc Châu: "Bằng chứng hiển nhiên chứng tỏ, tay sai CS đội lốt quốc gia, là tác giả của những bài viết, đánh phá Nhà Thơ Ngô Minh Hằng, nhằm một mặt lung lạc tinh thần Nhà Thơ, mặt khác, gây hoang mang để đồng hương mất tin tưởng vào những bài thơ Nhà Thơ sáng tác."
 
  - Ngô Ngọc Hiếu: "Làm Thơ chống cộng mà không bị chúng tru tréo phản ứng thì có khác nào rạp chiếu phim hay và đại nhạc hội với hí trường rực rỡ sang trọng mà không có khán giả." 
 
 - Chu Tất Tiến:  "Những tên nào vu chụp cho người khác những chuyện ác đức thì sẽ bị QUẢ BÁO, nếu không rơi vào chính nó, thì sẽ rơi vào CON CÁI CHÚNG! Đó là sự thực vì sẽ đau khổ cho NGƯỜI BỐ, NGƯỜI MẸ NÀO LÀM CHUYỆN ÁC ĐỨCcứ phải nhìn con cái mình đau khổ mà không có cách gì chữa trị..."
 

No comments:

Post a Comment