Tuesday, February 19, 2013

BÀY CON PHẢN PHÚC

Mô hình tượng đài Bà Mẹ VN Anh Hùng Việt Cộng dự định xây cất tại Việt Nam

Thực tế, bà mẹ VN anh hùng ngồi nhìn đống huy chương và khóc vì bị đảng chiếm nhà, thu đất.

BÀY CON PHẢN PHÚC 
(Cảm nghĩ của người tị nạn CS về dự án xây tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng của VC tại VN. Gởi đảng tư bản đỏ, tham nhũng, giết dân, bán nước .)

*
Bao năm bán nước buôn dân thế
Chưa thỏa lòng sao ? Chửa đủ giàu ?
Nước mất chủ quyền, dân mất mạng
Còn toan đem mẹ để bêu đầu ?
*
Lấy đầu người mẹ, con làm tượng
Để nặn thêm ra những thỏi vàng
Nhưng lại mị dân là tưởng niệm
Mẹ anh hùng chiến sĩ vinh quang !
*
Vinh quang ? Không đúng! Là ô nhục ...
Nhục bởi bày con, lũ bạo tàn
Nửa thế kỷ hơn loài phản tặc
Giết dân bán nước để giàu sang !
*
Để nay xã hội thì băng hoại
Sông núi băm tơi, hiến cộng Tàu
Dân tộc đau thương và nhục tủi
Do ai ? Chính đảng, lũ chư hầu !
*
Vì con gian ác nên người mẹ
Thẹn với năm châu, với xóm giềng
Với lớp người sau và kẻ trước
Với trang hùng sử giống Rồng Tiên !
*
Có gì vinh dự cho người mẹ
(Vinh dự vì con phản quốc à ?)
Đã bị bêu đầu đau đớn thế
Lại còn bia miệng tiếng gần xa !
*
Bày con phản phúc không chừa mẹ
Chỉ bởi dã tâm, bởi bạc tiền
Xưa đã bịp lừa công cất giấu
Nay còn lợi dụng để giàu riêng !
*
Nghe đây, bày thú kia, tàn ác
Có biết lòng dân ngút oán hờn ?
Tức nước, bờ kia rồi sẽ vỡ
Sóng thần sẽ rửa hận giang sơn !!!

*

Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment