Saturday, February 16, 2013

TẤT CẢ CÒN ĐÂY....

 TẤT CẢ CÒN ĐÂY...


Khắc khoải, còn đây, những tấm lòng
Thất phu hữu trách trước tồn vong
Xót cho nòi giống, thương cho nước
Muốn đổi thay đời, chuyển núi sông

Dũng kiệt, còn đây, những trái tim
Coi thường phú quý nhẹ bình yên
Ấm êm đổi lấy trời sương gió
Để thắp cho đời ngọn lửa thiêng
Dân tộc, còn đây, những ước mơ
Mà bao thế hệ thiết tha chờ
Mẹ già mặt đợi, rưng tròn lệ
Cơm áo mong đầy mộng trẻ thơ
Xã hội, còn đây, những bất công
Niềm đau nỗi khổ vẫn muôn trùng
Làm sao có thể quay lưng được
Khi máu tim ta, giống Lạc Hồng ?!
Tất cả còn đâỵ Phải thế không?
Chờ ta hợp sức với chung lòng
Xin vì hạnh phúc cho dân nước
Dẹp tấm tình riêng, dựng  nghĩa chung !
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment