Saturday, February 16, 2013

LỜI CHIẾC ĐŨA

 
(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam - mọi lứa tuổi, trong và ngoài nước)
 
 

Em là chiếc đũa đơn côi
Người đưa tay bẻ, đũa thời gẫy ngay
Xin anh xin chị đến đây
Gom thành một bó đũa này với em
Chúng ta đoàn kết mà xem
Đố ai bảo đũa yếu mềm nữa không ?
Chung lòng mà tát biển đông
Thì nào chuyển núi dời sông, khó gì !
Cứ đường quang chính ta đi
Cứ lòng đoàn kết ta thì thành công
Gương xưa, Hội Nghị Diên Hồng
Tích xưa, dẹp Tống, bình Mông những lần *
Sức nào bằng sức toàn dân
Mạnh nào bằng mạnh tinh thần, đũa ơi !
Chứng minh, sách sử bao đời
Thì sao ta chẳng học lời tiền nhân ?
Nào, ta góp sức chung phần
Dẹp đi những chuyện cá nhân oán thù
Muốn thành bó đũa ta mơ
Tô vàng chữ Nhẫn, hững hờ cái Tôi
Một khi thành bó đũa rồi
Đố ai bẻ được ngàn đôi ĐŨA THẦN !!!
 
Đũa Thần cứu nước, phò dân
Dẹp tan Việt cộng bất nhân, vô nghì
 

Ngô Minh Hằng

- Lê Đại Hành phá Tống giết tướng nhà Tống ở Chi Lăng (981)
- Hưng Đạo Vương phá quân Mông Cổ tại trận Bạch Đằng, bắt sống Ô Mã Nhi năm Mậu Tý (1288)
 

No comments:

Post a Comment