Saturday, June 25, 2016

HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP
HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP
(Tha thiết gởi Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần tại quê nhà. Ai thương Tổ Quốc, xin chuyển rộng rãi về VN cho. Tác giả chân thành ghi ơn.)
*
Đồng Bào Việt Nam ơi !!!
Nếu Việt Nam mà mất về Trung cộng
Thì nước ta thành tỉnh, huyện của Tàu
Dân tộc ta sẽ điêu tàn nòi giống
Cháu con ta là kiếp ngựa,  loài trâu
  *
Sẽ khổ như người Tân Cương, Tây Tạng
Dưới gót giày tàn bạo của Tàu ô
Nào, vùng dậy, biến đau thương Vũng Áng
Thành sóng thần quét sạch đảng vong nô !!!
  *
Ta đã ngàn năm bị Tàu cai trị
Đã bao đời nô lệ nối theo nhau
Nay nếu chẳng vùng lên xoay vận bĩ
Thì bốn năm thôi, ta chết vì Tàu !!! *
  *
Bốn năm nữa thôi, Việt Nam mà mất
Bốn ngàn năm oanh liệt bị chôn vùi!
Cả một giống nòi Tiên Rồng bất khuất
Sẽ tang thương, tức tưởi tựa ma hời !!!
  *
Sẽ Hán hóa, sống ôm hờn trọn kiếp
Hoặc muôn năm trong nô lệ ngục tù
Sống như thế thì thà oanh liệt chết
Chết để sử vàng bia đá thiên thu !!!
  *
Chết để muôn đời cháu con được sống
Chết để quê hương tổ quốc vẹn toàn
Chết để năm châu nhìn mà ngưỡng vọng
Chết để huy hoàng hai chữ Việt Nam !!!
 *
Hãy đứng lên mà đập tan lừa bịp
Bán nước giết dân của đảng bạo tàn
Hãy đứng lên mau kẻo không còn kịp
Kịp cứu đời mình, kịp cứu Việt Nam !!!
 *
Ngô Minh Hằng

 
* Biên Bản Hội Nghị Thành Đô

No comments:

Post a Comment