Sunday, June 26, 2016

TRUY CÙNG DIỆT TẬN


LÂM NGÂN MAI
một ca sĩ tự do và cũng là một người độc lập, đối kháng với nhà nước VC, đang đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.Chủ nhà thú nhận là bị bọn cầm quyền địa phương bắt lấy lại nhà, không cho Mai mướn:

Côn đồ đến đe dọa và đuổi nhà Lâm Ngân Mai:
TRUY CÙNG DIỆT TẬN
(Gởi về Lâm Ngân Mai với tất cả xót xa và thông cảm. Xin người có khả năng tài chánh, hãy mở tay mở lòng giúp đỡ Lâm Ngân Mai, một người con gái trẻ, có hai dòng máu Tàu Việt, thấy những áp bức bất công tàn ác mà đảng CSVN áp dụng lên dân tộc VN, Lâm Ngân Mai đã can đảm độc lập đấu tranh cho Nhân Quyền, Dân Chủ, độc lập ứng cử vào Quốc Hội để mong lên tiếng nói cho dân oan, dĩ nhiên là thất bại và cô đang bị đảng CSVN dùng áp lực triệt hạ kiểu " truy cùng diệt tận".)
 
 
 
Thương em quá, Lâm Ngân Mai
Một trang nhi nữ có tài, có tâm
Đảng kia gây chuyện cát lầm
Em không nhắm mắt, chịu câm, chịu hèn
Em làm đuốc rọi đêm đen
Và làm lũ đảng lắm phen giật mình
Thù em đảng mới cố tình
Làm em khốn khổ điêu linh mọi bề
Mướn nhà, chủ đã cho thuê
Hai bên ký kết đề huề, vừa xong
Đảng kia ép chủ lật lòng
Mang côn đồ đến đòi phòng, đuổi em
Chao ơi, đảng quá là hèn
Thù em, đảng đã vừa chèn, vừa thoi !!
Trước quân Tàu cộng, nhìn coi
Đảng dâng nước, đảng giết nòi, đảng câm !!!
Thế mà với gái họ Lâm
Đảng kia hèn hạ, dã tâm hại người
 
 
Này nghe ta hỏi, lũ giòi
Hiếp người cô thế mà coi được à ?
Đừng rằng Trời ở quá xa
Mà bay tàn ác đi hà hiếp dân
Bất nhân rồi gặt bất nhân
Ngày mà Trời phạt thì thân bay tàn !!
 
 

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment