Tuesday, June 7, 2016

SẼ PHẢI CÓ MỘT ĐỐNG ĐA TRONG LỊCH SỬ HOÀN CẦU

 


SẼ PHẢI CÓ MỘT ĐỐNG ĐA
TRONG  LỊCH SỬ HOÀN CẦU                                                                               

(kính gởi các đoàn thể, các tổ chức quốc gia và
đồng bào VN. trong cuộc biểu tình chống đảng CS
tàn ác và Tổng Bí Thư CS. Lê Khả Phiêu tại Paris năm 2000.)
                                                                
                                                       
Xin cảm phục những tâm hồn bất khuất
Những tấm lòng tha thiết với quê hương
Đây Paris, người người đang có mặt
Đang góp tay tranh đấu rất kiên cường !
                                                    
Để đòi lại cho Việt Nam hạnh phúc
Cho Việt Nam điều căn bản : NHÂN QUYỀN
Nửa thế kỷ ai xây lò hỏa ngục
Ai xô người vào đáy vực oan khiên ???
                                                         
Nửa thế kỷ đã kinh hoàng tăm tối
Con vật người trong cũi sắt đau thương
Nếu chưa chết thì sống là hấp hối
Là mỏi mòn trong tuyệt vọng, thê lương !
                                                
Một chế độ mà bạo tàn đảng trị
Giết nhân tài, đầu độc những mầm non
Những tội ác đứng  hàng đầu thế kỷ
Thì núi sông  đầy ai oán  căm hờn !
                                                  
Oan trái đó thấm sâu vào mạch đất
Đã phi thường kết nụ, nở thành hoa...
Hoa nhân ái: ngọn đuốc thiêng bất khuất
Cháy trong lòng dân tộc Việt Nam ta !
                                              
Hỡi ngọn đuốc toàn dân, vì công chính
Hãy bùng lên cho ác độc thành tro
Ta, đến lúc không có quyền né tránh
Để nhìn xem loài quỷ dữ reo hò !
                                                         
Hãy hành động, cho mình, cho đất nước
Cho dân lành trong ngục tối đêm đen
Kìa gương sáng tiền nhân ta thuở trước
Xây dựng đời trong gian khó bao phen !
                                                    
Đây, đốm lửa vùng trời đông, bắc Mỹ
Xin góp vào cùng khối lửa trời Âu
Sẽ phải có một khải hoàn như ý
Một Đống Đa trong lịch sử hoàn cầu !
                                   
                                  
                                     
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment