Sunday, June 12, 2016

SỐNG LẠI NIỀM TIN
SỐNG LẠI NIỀM TIN
                                         
                                      
                                       
Chúa nhập thể, hào quang bừng mộ đá
Gió hát thánh ca, núi đứng nghiêng mình
Biển reo vui, rừng hân hoan trổ lá
Hoa nắng đầy trời, rực rỡ Phục Sinh!
                            *
Chúa sống lại cho niềm tin sống lại
Gọi kẻ lạc đường tỉnh bước chân hoang
Thế giới an vui, hoà bình nhân loại
Cộng sản tuyệt nòi trên nước Việt Nam!
                             *
Và người mẹ không còn đi bán máu
Hoặc bán bào thai đang ủ trong lòng
Cho em gái tuổi mười ba, mười sáu
Được nhìn đời bằng nguyên vẹn hồn trong!
                             *
Cho những bé thơ đến trường luyện tập
Rèn trí, tu thân, học đạo làm người
Không học dối gian, phản lừa dân tộc
Bán đất quê hương, giết hại giống nòi!
                            *
Cho ước mộng, cho tài năng tuổi trẻ
Được thăng hoa và tận hiến xây đời
Để đất nước rạng danh cùng bốn bể
Xã hội công bình, dân chủ, an vui...
                           *
Chúa sống lại, tình thương, Người gieo hạt
Cho đất tinh hoa nở nụ nhiệm màu
Từ Bắc chí Nam không còn bóng giặc
Chỉ còn người dân Việt quí thương nhau!
                                 
                        
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment