Thursday, March 2, 2017

BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI


BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI
 
 
Dạy thằng cháu nội đánh vần

"Ta người tị nạn, ta dân cờ vàng
Nước ta là nước Việt Nam
Bốn ngàn năm đã vẻ vang kiêu hùng
Từ ngày giặc cộng tàn hung
Cướp quê, ta phải ngàn trùng vượt biên
Mai này, nguồn cội chớ quên
Quê ta, ta phải đứng lên đòi về "

Rộn ràng lời trẻ a, ê
Bà nghe cháu đọc hồn quê bồi hồi
Trước đây mấy chục năm trời
Có bày trò nhỏ, có người giáo viên
Công Dân, bài học đầu tiên
Cô un đúc trẻ căn nguyên từng lời
Như sông, êm ả dòng đời
Tháng Tư cộng đến đập tơi sơn hà
Đau thương, mất nước tan nhà
Trường xưa lớp cũ người xa lạc người
Bây giờ cô giáo lại ngồi
Dạy bài tập đọc đầu đời Công Dân
Ê a, nhìn trẻ đánh vần
Mắt bà giọt lệ trong ngần lặng rơi

Nhớ xưa, bài học đầu đời
Một bày trò nhỏ và người giáo viên ...
 
 

Ngô Minh Hằng 


No comments:

Post a Comment