Tuesday, March 21, 2017

NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG
NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG

(Tin Net: Nhà nước Việt Cộng sai công an trấn dẹp buổi thảo luận về nhân quyền của một số thanh thiếu niên Việt Nam ở một công viên tại Sài Gòn ngày 5/5/2013. Nhiều em  bị công an VC đánh đổ máu và mang thương tích.)


Tại sao em bị đánh?
Mà bọn nào đánh em ???
Bọn nào thì cũng vậy
Tên nào đánh cũng hèn !
    *
Em chỉ cùng với bạn
Thảo luận về quyền người
Mà quyền người thì có
Ngay từ thuở nằm nôi
    *
Nay quyền người chúng cướp
Vùi dân xuống bùn đen
Cắt quê dâng Tàu cộng
Chẳng lẽ em cũng hèn ?
    *
Mà hèn như chúng nó
Thì đâu phải là người
Chúng cướp dân bán nước
Để trị vì trên ngôi !
    *
Em chỉ cùng bằng hữu
Bàn với nhau quyền người
Tại sao chúng đàn áp
Chúng đánh em...Trời ơi !!!

Chúng tự xưng nhà nước
Nhà nước mà giết dân
Đánh dân và bán nước
Nhà nước ấy ai cần !
      *
Nhà nước không giữ nước
Còn đánh giết dân hiền
Nhà nước ấy không xứng
Việt Nam ơi ...đứng lên !!! 


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment