Thursday, March 9, 2017

VÔ TÂM HAY QÚA THẬT THÀ ?

VÔ TÂM HAY QÚA THẬT THÀ ?


                *
Bao lần muốn vất bút đi
Chẳng làm thơ nữa thì chi phải buồn
Nếu lòng không nặng quê hương
Thì đâu có hận, có thương, có sầu !
Đâu còn cảm thấy nỗi đau
Kệ cho lũ bọ loài sâu tung hoành !
Bỏ đi phiền toái chung quanh
Ngao du biển trắng núi xanh hưởng nhàn
Mặc quê cho cộng xé tan
Mặc đồng bào vẫn gian nan phận người


                   *
Tưởng đâu vất được bút rồi
Hóa ra tổ quốc vẫn sôi bên lòng !
Lại hờn mất núi mất sông
Lại thương dân tộc, lại dòng lệ thơ !

Càng thương càng giận càng ngờ
Bốn hai năm (1) vẫn trong mơ thế à !?
Vẫn lầm lại lỗi hôm qua
Vẫn nghe lời bịp tưởng là phương châm !
Bảy hai năm (2) một lỗi lầm
Bảy hai năm để cộng bầm nát ta !

Vô tâm hay qúa thật thà ?
Bảy hai năm thế chưa mà lớn khôn !!!


  *
Ngô Minh Hằng


1- tính từ 1975: 2017-1975=42.

2- tính từ 1945: 2017-1945 =72.  Năm quốc tặc Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, lừa mị dân Việt, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

No comments:

Post a Comment