Sunday, March 5, 2017

BẢN "ĐIỀU CHẦN" CỦA LÔNG ĐỨT MẠCH --Biếm thi THA HƯƠNG

Biếm thi THA HƯƠNG
 
BẢN "ĐIỀU CHẦN" CỦA LÔNG ĐỨT MẠCH
 
(gởi các đồng chí đảng viên, những người chao đảo trong tư
tưởng, đã tỏ ra  bất mãn về việc Đảng CS dâng hiến Ải Nam
Quan và phần lãnh hải cho đàn anh Trung cộng) "Lày, các đồng chí,
có nghe con hoang của boác lói không ???"
 
 
Im đi, chớ có ồn ào
Cống Tàu tí đất có sao, hở giời ?
Rẻo đất Ải và đôi hải lý
Đáng gì đâu, một tí quê hương!
Chớ mà gióng trống rung chuông
Kẻo không làng xóm phố phường nó nghe
Nó nghe được, nó ghè thì khổ
Đảng nhà ta xuống lỗ càng mau
Để tôi phân giải trước sau
Rằng sao cắt đất dâng Tàu là khôn
Lẽ thứ nhất: châm ngôn của bác
Là lừa dân cho đảng sống đời
Thứ hai: sông núi, cơ ngơi
Bảy lăm, may, cướp được thôi, mất gì!
Nếu có mất, mất chi của đảng
Của dân thì xả láng, có sao ?
Xá chi xương trắng, máu đào
Thằng dân nó mất, mất nào của ta ?!
Cứ bảng hiệu thương nhà, thương nước
Lấy mà đeo, sau trước tứ bề
Thế là dân chúng nó mê
Thế là đảng cứ đẫy mề, đảng no !
Như đồng chí, tiền kho, bạc đống
Và như tôi, cuộc sống thần tiên
Vợ con ta lắm bạc tiền
Gấm nhung thế ấy hỏi phiền nỗi chi ?
 
CÒN ĐẤT NƯỚC, CÓ GÌ THẮC MẮC
CHÚT BIÊN CƯƠNG, ĐẢNG CẮT, ĐÃ SAO ?
CỦA RIÊNG ĐỒNG CHÍ ĐÂU NÀO
CỚ CHI THƯƠNG TIẾC, ỒN  ÀỎ... ĐIẾC TAI !!!
 
Bất mãn thế, bọn ngoài biết được
Nối với dân trong nước thì nguy
Biết điều, đồng chí im đi
Vàng thơm, gái trẻ còn gì sướng hơn ?!
Tôi nói thật, phải ơn đảng đấy
MẢNH ĐẤT KIA ĐỔI LẤY BÌNH AN!
BIẾT KHÔNG, BỌN NGỤY CỜ VÀNG
LẠI THÊM BỌN MỸ NÓ ĐANG LÙ LÙ
NÓ MÀ ĐẾN, BỎ BU NHÀ ĐẢNG
ĐẢNG THÀNH CHAO MÀ BÁC THÀNH TƯƠNG!
CHO NÊN ĐẢNG CẮT QUÊ HƯƠNG
HIẾN PHĂNG ĐẤT TỔ TÌM ĐƯỜNG GIỮ NGÔI!!!
 
PHÒNG MAI MỸ NGỤY ĐẾN NƠI
ĐÀN ANH TRUNG QUÔC  NO’ THỜI CỨU TA  !!!
 

Bản điều chần đến đây là hết. Vỗ tay đi các đồng chí!
Hoan hô boác hồ vĩ đại. Hoan hô lông đứt mạch muôn lăm...Hoan
hô....
 
Lông Đứt Mạch
Năn tay và đóng rấu.
 
Tha Hương ghi lại

2002

No comments:

Post a Comment