Tuesday, July 25, 2017

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng, tháng 6/ 2017.Cảm ơn Anh Chị Bùi Dương Liêm - Bé Bảy. Mời các Bạn cùng chia sẻ.
Chúc các Bạn một ngày vui.
Nmh

From: "BEBELIEM@aol.com [thaoluan9]" <thaoluan9@yahoogroups.com>
To: chinhnghia@yahoogroups.com;
Sent: Tuesday, July 25, 2017 11:08 AM
Subject: [Thaoluan9] Ngô Minh Hằng, Bùi Dương Liêm phỏng vấn
Kính mời quý vị xem youtube Bùi Dương Liêm phỏng vấn Thi sĩ Ngô Minh Hằng, tháng 6/ 2017.

Trân trọng,
Bùi Dương Liêm
THVN/HTĐ

No comments:

Post a Comment