Sunday, July 30, 2017

MẮNG ĐỒNG TIÊN - NẾU TIÊN MẮNG LẠI - Biếm Thi THA HƯƠNG

(Bài Xướng)MẮNG ĐỒNG TIỀN

Lòng mi nham hiểm biết chừng nào
Làm hại người đời quá lớn lao!
Đã xúi để lòng tham nổi dậy
Còn khêu cho lửa dục dâng trào
Thế nên lắm kẻ tìm mưu độc
Vì vậy nhiều người nghĩ kế sâu
Để mị, để lừa, và để gạt
Lòng mi nham hiểm biết chừng nào

Cô Gia


(Bài họa) MẮNG ĐỒNG TIỀNBạc vàng quyến rủ đến dường nào !
Mà khiến nhân tình phải phóng lao ?
Giết vợ, hại chồng, tuồng thế cuộc,
Lừa thầy, phản bạn, truyện phong tràọ
Nhiều nhà đạo đức tìm mưu độc,
Lắm kẻ tu hành nghĩ kế sâụ
Danh vọng, uy quyền, đen đổi trắng,
Hỏi mi hiểm ác đến dường nào ?

Đông Thiên Triết


mắng đồng tiền
(nghịch ngôn độc vận nương ý hoạ
baì của thi sĩ Ddông Thiên Triết)

hiểm ác dường nào muốn hỏi mi
thay đen đổi trắng lực quyền gì ?
mưu sâu len lỏi lòng tu sĩ…
kế độc rập rình dạ nữ nhi… ?
phản bạn lừa thầy phong cách…mỵ !
trù chồng hại vợ kỷ  cương… khi ! 
nhân tình nhắc đến ơi rầu rĩ
quyến rũ người vào ... tham, giận, si…

VuSơn :)Biếm thi THA HƯƠNG

 

NẾU TIỀN MẮNG LẠI


(gởi các bác đã  MẮNG ĐỒNG TIỀN)


Bác ơi, bác mắng ta à ?
Mắng ta phản bạn, mắng ta lừa thày
Mắng ta đen trắng đổi thay
Mắng ta đủ thứ thế này .....To gan !!!
Không ta, bác sẽ cơ hàn
Vợ con đói khổ, họ hàng khinh khi
Vừa thôi,  bác nghĩ lại đi!
Không tiền, người sống được thì bao lâu ?
Có ta, nước mạnh dân giàu
Có ta tình nghĩa trăm câu vuông tròn
Có ta rạng rỡ nước non
Vì ta tô điểm vàng son cho đời
Ta ơn ích thế với người
Cớ sao các bác gán lời xấu xa ?
Mắng ta không ngượng bác à ?
Sao không tìm hiểu xem là vì đâu
Vì người đạo hạnh không giàu
Để cho lòng dục cầm đầu mà ra
Xấu xa chính tại người ta
Tham lam vị kỷ quá đà đấy thôi
Tiền không có ý hại người
Chính người hại để cuộc đời đảo điên
Chính người tạo cảnh ưu phiền
Rồi đi gán tội cho tiền, tệ không ?
Chính người, tội ác chất chồng
Dối gian, nham hiểm, cõi lòng trắng đen
Người làm cho chính người hèn
Gây bao đau khổ chứ tiền vô can !
Chứng minh: Cộng sản Việt Nam
Độc tài, khát máu, hại toàn dân ta
Nếu như hải ngoại mọi nhà
Đô la không gởi, chết cha đảng rồi
Tiền là tờ giấy mà thôi
Cho tiền quyền lực rồi ngồi kêu ca
Đồng tiền vô tội, bác à
Bảo ta hiểm ác, thật là vu oan!

Mắng Tiền? Thôi chớ. Xin can
Nếu Tiền mắng lại thì tan nát đời !
Nào thôi, huề nhé, cùng cười
Mà nhìn thế sự nổi trôi vì ...Tiền !


Tha Hương

No comments:

Post a Comment