Monday, July 3, 2017

TA VỀ - Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Xuân Điềm - Trình bày Việt Dũng - Như Mai

Mời Quí Vị và Các Bạn thưởng thức nhạc phẩm  TA VỀ
Thơ Ngô Minh Hằng - Nhạc Xuân Điềm - Trình bày Việt Dũng - Như Mai

TA VỀ
Một mai ta sẽ trở về
Bóng ta gọi nắng con đê đầu làng
Quốc ca từng nhịp hát vang
Gió reo và lá cờ vàng tung bay
Cây đa ấy, lũy tre này
Đón ta lá cũng vẫy tay lá mừng
Ta về, mắt mẹ rưng rưng
Núi sông vào hội trùng phùng hoa đăng
Ta về,  phô’ cũ ta thăm
Đem tin vui xóa đau thầm, giải oan
Ta về,  lòng biển hân hoan
Sóng reo mừng nước Việt Nam hoàn hồn
Ta về, rừng cũ ta hôn
Từng viên đất lạnh vuì chôn bạn tù
Gọi hồn từ cõi âm u
Đứng lên rũ sạch thiên thu oan hờn
Ta về, ghé đỉnh Trường Sơn
Hiển linh Tử sĩ thoát hồn vào mây
Ta quỳ, ôm nhánh cỏ may
Vô danh, muôn thuở còn đây, anh hùng
Ta về, ơi núi, ơi sông
Cờ bay vàng khắp ruộng đồng như hoa...
Ngô Minh Hằng

2000

No comments:

Post a Comment