Thursday, July 20, 2017

TỘI ÁC VIỆT CỘNG


TỘI ÁC VIỆT CỘNG


Ai yêu đất nước sơn hà
Cộng đem ra xử như là tội nhân
Bàn tay tắm máu lương dân
Những người tài trí cộng cần triệt tiêu
Tinh hoa đất nước bao nhiêu
Cộng gom cộng giết, càng nhiều càng hay
Máu dân lênh láng từng ngày
Bảy mươi năm chửa dừng tay bạo tàn !
Cộng còn cai trị Việt Nam
Thì người dân Việt chết oan còn nhiều !


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment