Sunday, November 12, 2017

BÀN TAY BÍ MẬT ???Hình trên NET
BÀN TAY BÍ MẬT ???
Tin ca sĩ đỏ Mai Khôi biểu tình chống TT. Donald Trump khi ông
đến thăm VN làm những người yêu nước nhớ lại đầu năm
2017, có một nhóm người vùng DC-VA đưa cô vẹm đỏ này đến
 VA, tổ chức cho vẹm hát nhạc thính phòng và ban tổ chức đã
ngoan ngoãn dẹp lá cờ Vàng vào một bên để làm vui lòng vẹm đỏ.
Qua sự kiện này ông Nguyễn Kinh Luân đã hỏi: "Rước giặc vào
nhà...có nhục không ?"  Nghe câu hỏi, tác giả đau lòng cảm tác:
*
"Rước giặc vào nhà...có nhục không ?"
Chao ơi, câu hỏi thật đau lòng !
Nhục không ? Nào biết ai còn nhục ...
Biết nhục thì đâu mất núi sông !
*
Biết nhục, lằn ranh đã rõ ràng
Cộng nào vượt nổi để tràn sang !?
Và cờ tổ quốc nào ai dám
Dẹp để mà nghe cộng hát vang ...
*
"Rước giặc vào nhà...có nhục không ?"
Nhục không ? Nhục chứ ! Nhục non sông ...
Nhục cho bao triệu người dân Việt
Sống  - Chết ngày nào vượt biển đông!!!
*
Nhục chứ !  Linh hồn Tử sĩ đau
Hy sinh khi tóc vẫn xanh màu
Chặn bày cộng đỏ mà nay lại
Có kẻ đi đêm nguyện bắc cầu ...
*
Có kẻ gian manh phản giống nòi
Kẻ thèm bã mía chạy theo voi
Khen "không chống cộng, tìm nhân bản
"Là bởi yêu thương, chống ác thôi !!!
*
"Bốn mấy năm qua chống đã rồi
"Được gì ? Cộng vẫn sống nhăn thôi !
"Trẻ không làm mất quê đâu nhé ...
"Tư Tưởng di dân chớ lắm lời !!!"
  *
Thế đấy, chao ơi trẻ vượt già
Vượt thì đại phúc, khát khao nha !
Khốn như trẻ ấy ai nhào nặn ...
Mà "trẻ" to mồm chửi quốc gia ???
 *
"Rước giặc vào nhà...có nhục không ?"
Xin thưa nhục lắm, nhục vô cùng
Những ai thấy thế mà không nhục
Thì chẳng vô tâm cũng đỏ lòng !
 *
Hẳn một bàn tay bí mật nào ...
Bày binh bố trận giúp cờ sao ???
Nếu không, sao có bao màn kịch
Những kịch bản này lợi đỉnh cao !!!
Ngô Minh Hằng

From: lkn7843@yahoo.com
To:  Sent: 11/11/2017 8:18:33 P.M. Central Standard Time
Subj: Ca Sĩ Mai Khôi (VN) Cầm Bảng "PISS ON YOU TRUMP" ở Hà Nội
Kính thưa quý vị,

Chúng tôi nhận được tấm hình ca sĩ Mai Khôi cầm biểu ngữ chống TT Trump ở Hà Nội. Chợt nhớ hôm nào một số thân hào nhân sĩ ở Washington DC tổ chức mời cô này qua hát và thể theo yêu cầu của cô ta, BTC đã dẹp cờ Vàng & cờ Mỹ qua một bên để cô ca sĩ hát thoải mái. Xin nhờ quý anh chị ở Washington DC chuyển hình này đến các vị thân hào nhân sĩ kể trên.


Rước giặc vào nhà ....Có nhục không?

NL
No comments:

Post a Comment