Sunday, November 5, 2017

CÕI NGƯỜI

 CÕI NGƯỜI

Tuổi đời đã quá bảy mươi
Đường đời thấy lắm khóc-cười, trắng-đen !
Thấy cao qúi, thấy thấp hèn
Thấy quảng đại, thấy nhỏ nhen, cơ cầu
Thấy nghèo khó, thấy sang giàu
Thấy lời chân thiện, thấy câu gian hùng
Thấy hống hách, thấy khiêm cung
Thấy ích kỷ, thấy bao dung, tự hào
Miệng cười, tay thấy cầm dao
Lạ chưa, tưởng ngọt, ăn vào hóa cay
Chao ơi, trong cõi đời này
Thực, hư, cạm bẫy giăng đầy khắp nơi
  *
Tưởng qua ngưỡng cửa bảy mươi
Là nhìn thấy đủ chuyện đời, phải không ?
Vượt rừng, vượt núi, vượt sông
Mà chưa vượt được tấc lòng nhân gian
Vẫn còn lạ lẫm mưu toan
Sân si, lừa phản, gian ngoan của người...
  *
Thì ra trong cái cõi đời
Người dầu bao tuổi vẫn thời ngây ngô
Xin em cứ thế, dại khờ
Cho ta viết trọn bài thơ cõi người...


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment