Sunday, November 12, 2017

ĐỜI ...

 
ĐỜI ...

 *

Cưu mang, Mẹ đẻ ta ra
Mẹ đâu có hỏi ý ta thế nào !
Mông mênh cõi thế ta vào
Quê hương ta chọn? đồng bào chọn ta ?
Không, ai được chọn ai mà ...
Phải chăng tất cả đều là nghiệp duyên ???
Đời vui hay lắm muộn phiền
Cũng chưa hẳn tại ta hiền, ta không
Hình như từ cõi mênh mông
Vào đời, định luật là vòng biển dâu...
Cho dù không ước không cầu
Nghiệp duyên kia vẫn nhiệm màu buộc thân
 *
Trăm năm, sống chết một lần
Đã không được chọn, phân vân làm gì ...
Chừng nào Trời gọi thì đi
Dùng dằng hỏi có cãi chi được Trời ?
Cứ vui đến cuối cuộc chơi
Rồi thì tay vẫy miệng cười là xong...
Can chi mà phải bận lòng
Can chi mà lệ từng dòng xót xa !
Nhìn đi, trong cõi ta bà
Chi chi chăng nữa cũng là sắc - không
Ghé chơi dự cuộc tang bồng
Rồi đi như áng cầu vồng thế thôi
Nhưng ta được chọn trên đời
Sống lòng chân thật, nói lời thẳng ngay
Hoặc là chọn kiểu đổi thay
Miệng thì đạo đức mà tay hại người
 *
Đời là đấy, đấy là đời
Ngàn năm còn đó những lời dở, hay
Ngày mai có bước vào mây
Cũng xin để chút hương bay lại  đời ...

 * 
Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment