Thursday, November 2, 2017

NGUYỆN CẦU

 

NGUYỆN CẦU

(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM nhân ngày giỗ của Người)Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, vô luân, giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, thảm đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi

               *
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính như gương, tỏa sáng ngời
Nghiêng ngửa thuyền đi, mưa gió cản
Chòng chành bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tâm chèo lái
Trị quốc an dân ý đắp bồi
Nhờ chí quật cường lòng tận hiến
Chín năm Nam Việt sống đời vui

               *
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng an xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc cây xanh vừa chớm nụ
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi

                *
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi

                *
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong trẻ Việt gầy nên cuộc
Và ước dân ta dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi


Ngô Minh Hằng


Ngày 01/11/2012

No comments:

Post a Comment