Sunday, November 5, 2017

Biếm Thi THA HƯƠNG - SAO LẠI TIẾP TAY ?...

Biếm Thi THA HƯƠNG

SAO LẠI TIẾP TAY ?...Đã "Không Chống Cộng" lại "Ôn Hoà"
Pác Pó phen này khoải tỉ ha !
Ngưng cản, lòng gian nào giảm nhỉ ?
Miễn ngăn, tội ác sẽ tăng nha !
Nhà hoang, cướp đến tha hồ nhé !
Vườn trống,  giặc vô dễ ợt hà !
Đảng chẳng tốn công mà thắng lớn
Là nhờ sáng kiến Việt Tân ma !?

 *
Là do sáng kiến Việt Tân ma ??
Nghiến nát tiềm năng quật khởi à !?
Phát động phong trào "Không Chống Cộng"
Thi đua kế hoạch "Phải Ôn Hoà"
Trong khi đảng giết mình, dân Việt
Vào lúc Hồ dâng Chệt, nước ta ?!
Sao lại tiếp tay phường Pác Pó
Lừa dòng, bịp giống, phản quê cha ??

Tha Hương

Trích thư Bằng Phong Đặng Văn Âu: HOÀNG CƠ ĐỊNH, ANH LÀ AI?

Link tham khảo:

Trích:
"Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà tranh đấu nhân quyền, ở trong nước cũng viết email cho tôi: “Bên này, chúng tôi thường đem bài viết của Bằng Phong ra thảo luận. Chúng tôi đồng ý 95% luận điểm của Bằng Phong. Chỉ có điều duy nhất chúng tôi không đồng ý với Bằng Phong kêu gọi bạo lực. Chúng tôi chủ trương tranh đấu ôn hòa”." Ngưng trích.


No comments:

Post a Comment