Saturday, December 2, 2017

ANH LÀ AI ???
ANH LÀ AI ???

Để gởi một người...


" Mấy chục năm chị làm thơ tranh đấu
Việt cộng, thằng nào nó bị chết chưa ?..."
Ôi, anh nói nghe như là xôi đậu
"Người Quốc Gia" mà nói thế, không ngờ ...
 *
Anh còn bảo "những bài thơ chị viết
Thì chỉ có mình đọc với nhau thôi
Việt cộng, thằng nào đọc đâu mà biết
Viết mãi làm chi phí sức, mệt người ..."
 *
ANH LÀ AI ? mà sao anh nói rứa ?
Sao anh biết rằng cộng chẳng đọc thơ
Dân nước hờn đau anh không tiếp lửa
Mà lại buông lời tiếu mạ ngon ơ !
 *
Cộng không đọc hay là anh không thích
Việc tôi làm, tôi sẽ chẳng ngưng đâu
Tôi viết từ lòng, không do chỉ định
Khác ý anh nên anh thấy nhức đầu ...?
 *
Nếu cộng sợ đòn, ghét thơ, chẳng đọc
Nhưng còn anh, sao anh lại bất bình ?
Thơ tôi thế, dù là thơ con cóc
Tôi viết bởi vì tôi phải đấu tranh
 *
Tôi viết vì tôi mang hờn vong quốc
Vì nước dân tôi oan khổ, đọa đầy
Cứ hù dọa, thơ không hề khiếp nhược
Cứ chê khen, thơ cũng chẳng hao gầy
 *
Anh bảo thơ tôi không làm cộng chết
Viết chẳng ích gì, tổn sức, hao công
Ô, nếu thế thì tôi càng phải viết
Viết đến ngày nào quang phục non sông !
 *
Viết để nói lên muôn vàn sự thật
Bởi đảng độc tài áp bức dân tôi
Bởi đảng gian hùng, đoạt nhà, cướp đất
Ðảng bán non sông, diệt đạo, phá đời ....
 *
Ai yêu nước, nói lên lời bất khuất
Là đảng căm thù, dựng tội, triệt tiêu
Ngư phủ Việt Nam bị Tàu giết mất
Ðảng lại an nhiên yến tiệc sáng chiều ...
 *
Phụ nữ - trẻ em, nước ngoài, đảng bán
Cho ngoại nhân làm nô lệ dục tình
"Xuất khẩu" thiếu niên làm bồi, thu bạc
Ðảng vẫn tự hào vỗ ngực văn minh !
 *
Anh bảo tôi im ?... Sao tôi im được ...
Khi đảng giết người cùng một màu da
Khi gian ác, đảng lừa dân, phản nước
Khi đi đêm dâng Tàu cộng sơn hà ...
 *
Anh bảo thơ tôi chẳng làm cộng chết
Nhưng làm anh hổ thẹn, đúng không nào ?
Quốc gia hưng vong, thất phu cũng biết
Phải làm gì đừng nhục để muôn sau !!!
 *
Anh có bảo tôi cực đoan, ngoan cố
Hoặc chi chi ...tôi cũng chẳng bận lòng
Tôi phải viết vì dân tôi cùng khổ
Tôi phải gào cho tan nát cùm gông ...
  *
Anh nói thế hay nói gì hơn thế
Cũng chẳng làm tôi ngưng viết đâu anh
Nhưng ANH LÀ AI... mà quê máu lệ
Lại bảo tôi rằng sao mãi đấu tranh ???


Ngô Minh Hằng
2011


No comments:

Post a Comment