Saturday, December 2, 2017

VẦNG TRĂNG NGỌC DÁT
VẦNG TRĂNG NGỌC DÁT

(thân mến tặng những người bạn trên đường dấn thân đấu tranh cho một
Việt Nam tự do không cộng sản và cho chính tác giả.)Cứ tàn độc, cứ điêu ngoa, ác nghiệt
Muốn hay không, ngay thật thắng gian tà
Những lưỡi rắn, miệng hùm, lời hung hiểm
Không làm đời bóng mát phải thêm xa !
 *
Ta chỉ có một nỗi sầu quốc nạn
Và quốc thù là cộng sản mà thôi
Còn tất cả tị hiềm và gian ác
Là bợn nhơ không thể bận chân đời !
 *
Không thể chặn được dòng sông tư tưởng
Trong tâm hồn, trong máu thắm tim ta
Không ngăn được gió ngàn từ muôn hướng
Đưa tình nồng bay với tiếng chim ca !!!
 *
Vốn hiện hữu giữa dòng đời bát ngát
Lấy từ tâm đo vũ trụ muôn hình
Lòng hằng cửu, một vầng trăng ngọc dát
Tặng cho đời, làm đẹp nghĩa nhân sinh !


Ngô Minh Hằng

2003

No comments:

Post a Comment