Tuesday, December 5, 2017

Biếm Thi THA HƯƠNG - NHỮNG VỞ KỊCH ĐỜI


 
Biếm Thi THA HƯƠNG

NHỮNG VỞ KỊCH ĐỜIXem những vở kịch đời mà chán
Tên tội đồ đã bán lương tâm
Trong ngày tố khổ bà Năm
Cải trang, Hồ đã cười thầm, đứng coi
Rồi Hồ viết những lời uế ngữ
"Nói mà nghe, địa chủ ác ghê!"
Hồ còn qủy quyệt hết chê
Ký biệt hiệu đặng dễ bề lưu manh
Để vu những tội danh tàn ác
Hướng dẫn dân đi lạc, hiểu lầm
Về người phụ nữ thiện tâm
Nuôi Hồ, vàng bạc lại dâng cho Hồ
Sau cuộc đấu qui mô, Hồ lại
Án giết người Hồ trải rộng ra
Làng gần cho đến thôn xa
Bao ngàn địa chủ thành ma oan hờn
Thấy dân chúng trong cơn rúng động
Hồ tinh ma mở rộng chiêu bài
Đảng thì "thành khẩn" sửa sai
Hồ thì sùi sụt ngắn dài tự phê
Với kịch bản gớm ghê lừa mị
Dân lậm bùa, thế kỷ gần qua
Mỗi ngày cộng một gian ngoa
Bảy Lăm, cướp nước, phá nhà, giết dân
Nay đảng lại bám chân tị nạn
Ra nước ngoài cộng đảng lừa thêm
Quốc Gia (???) có bác lưng mềm
Cúi khom cho Vẹm trèo lên vẹm ngồi
Vẹm được thể, cong môi vẹm dạy
"Mù Sờ Voi!" sao thấy bác Hồ !
"Hỏi tôi về bác tôi cơ ?
Tôi không nói được nước cờ đang đi" !
*
Màn khăn cờ, sau khi tặng vẹm
Vẹm nhận rồi, vẹm lém ngon ơ....
"Hôm nay các bác tặng cờ
Thì tôi trân trọng nhận cơ, nhưng mà
Đừng áp đặt tôi nha, không ổn
Áp đặt tôi là tổn thương tôi !!!"
Quốc gia (???) có bác vẫn cười
Còn khen vẹm giỏi hơn người quốc gia
Thưa các bác sơn hà sắp mất
Mà bác còn say ngất chiêm bao ???
*
Thắp nhang, tin Điếu được sao???
Hồ xưa lã chã lệ trào đấy thôi
Hỡi ơi, gần hết cuộc đời
Mà sao có bác tuyệt vời …ngây thơ ...


Tha Hương
2015

Attachments area


No comments:

Post a Comment