Saturday, December 2, 2017

LẦM KHÔNG ?LẦM KHÔNG ?


Gian hùng, tâm Phật tâm Ma
Tưởng rằng người chẳng nhìn ra là lầm
Phật hay Ma đã tự tâm
Phật thì trong sáng, thanh âm hiền hòa
Không hề lật lọng điêu ngoa
Chân phương, nhân hậu, thật thà, từ bi
Ma thì xảo quyệt, sân si
Tay người bỏ lửa, ác chi cũng làm
Hại người miệng lại kêu oan
Ngoa ngôn vọng ngữ, điêu gian tuyệt kỳ
Tâm xà khẩu Phật lâm ly
Giả nhân nghĩa để che đi lòng tà
Nhưng che thì cũng lòi ra
Bởi Ma hay Phật chính là cái TÂM

Bàng dân thiên hạ không lầm !


Ngô Minh Hằng

2010

No comments:

Post a Comment