Friday, December 22, 2017

TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH


TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH
 
 
 *
Thánh nhạc, đèn, hoa, ngát cõi trần
Giáng Sinh, Chúa đến gội hồng ân
Hang lừa, máng cỏ, nơi Người chọn
Mục tử, đàn chiên, kẻ Chúa cần
Khiêm tốn, hy sinh, hành thánh giáo
Nhân từ, đạo hạnh, đãi tha nhân
Năm châu, mừng Chúa, đời vui qúa
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm

*

Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm
Vì loài cộng sản, lũ tà tâm
Đã gieo hận tủi, gieo tang tóc
Lại tạo oan khiên, tạo cát lầm
Miệng ngập yêu thương mà bất nghĩa
Lời ̣đầy tình cảm vẫn vô nhân
Chúa ơi, xin cứu non sông Việt
Gìn giữ người vì nước, dấn thân !!!
 


Ngô Minh Hằng
Giáng sinh 2005

No comments:

Post a Comment