Sunday, February 11, 2018

AI ĐÁNH PHÁ VIỆT KHANG ?AI ĐÁNH PHÁ VIỆT KHANG ?

LTG: Từ khi nhạc sĩ Việt Khang đến Hoa Kỳ, cá nhân tôi, Ngô Minh Hằng
chưa nói một lời gì, vậy mà có những kẻ trâng tráo, bất lương, vu khống
tôi "đánh" Việt Khang và vu tôi tặng mũ người "chống cộng?" .  Chỉ có
Việt cộng, Việt gian và tay sai mới đánh phá, bôi nhọ người quốc gia
chống cộng như thế. Chúng đã liên tục đánh phá tôi mười mấy năm trên
các DĐ nhưng lái sự việc ra thù cá nhân để làm lạc hướng. Nay mượn dịp
VK đến Hoa Kỳ, chúng tung trò bất lương mong hoả mù dư luận và ném
dơ, bịt miệng người lương chính..Hỏi ai đánh phá Việt Khang nào?
Bỏ lửa tay người cỡ đó sao?
Là bọn theo voi ăn bã mía
Hay quân che mặt bịp đồng bào?
Quốc gia? hãy tỏ lòng lương chính !
Cộng sản mới bày dạ búa dao ! ...
Khốn kiếp, lại chơi trò ném bẩn
Hỏi ai đánh phá Việt Khang nào ???


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment