Sunday, February 25, 2018

BẢN CHẤT CỘNG NÔ CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNGBẢN CHẤT CỘNG NÔ 
CỦA
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Gởi đồ tể HPNT sau khi đọc thư "lời cuối cho câu chuyện quá buồn,
HPNT viết tại Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2018.  Riêng là giọt nước
mắt đau thương cho Huế.)Hiện thân hung ác ở trên đời
Trời gọi thì ông cũng chết thôi !
Tội Huế chất chồng, ông chạy tội
Thư kia càng đọc, thấy càng tồi !
  *
Sáu ngàn dân Huế chết đau thương
"Chẳng có tôi, Hoàng Phủ Ngọc Tường!"
Tráo trở, tự lừa ông đấy nhé
Ra ông cũng sợ gặp Diêm Vương !
  *
Bàn tay ông đỏ máu dân lành
Thần chết đến đòi, ông chối quanh
Còn mộng đi về nơi cõi Phật
Phật nào phù độ kẻ gian manh ?
  *
Là đây, bản chất cộng nô mà
Vu khống gian hùng mọi kế ma
Tay giết dân lành, mồm ngậm máu

Vẫn là vô tội, vẫn điêu ngoa...
  *
Nếu ông vô tội, cớ làm sao
Sợ chết mà không nhắm mắt nào?
Vô tội, thì sao ông biết Huế
Thù ông sâu thẳm, hận ông cao ???
  *
Thói thường ăn cướp lại khua vang
Trống mõ rùm beng, miệng cáo làng
Việt cộng vẫn dùng chiêu thức ấy
Đất Trời biết rõ mọi mưu toan !
  *
Trời nào tha tội kẻ vô lương
Máu Huế còn kia, thấm đỏ đường
Dân Huế còn kia, khăn trắng tóc
Sẽ là nhân chứng cuộc tang thương
  *
Diêm Vương mở ngục đón chờ ông
Nhân quả xưa nay luật gặt, trồng
Chớ tự lừa mình như thế nữa
Đừng mong lừa đảo cả hư không!
  *
Ra ông sắp chết vẫn không chừa
Vẫn bịp mọi người đấy, biết chưa?
Bản chất cộng nô là thế đó
Lưới Trời dẫu rộng, chẳng hề thưa !!!


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment