Wednesday, February 28, 2018

HỠI NGƯỜI HIỂU RỘNG NHÌN XA - BIẾM THI THA HƯƠNG

BIẾM THI THA HƯƠNG
 


HỠI NGƯỜI HIỂU RỘNG NHÌN XA
 
 

- Việt cộng bản chất sao ta ?  
Và tay sai nữa, nó ra thế nào?
Hay cực đoan ồn ào la hoảng
Vu boác hồ và đảng gian ngoa !?
 
-  Hỡi người hiểu rộng nhìn xa
Xin nhìn gần nhé, sẽ là thấy ngay
Kẻ giỏi bịp, bịp hay bịp tốt
Rằng yêu dân yêu nước yêu nhà
Nhưng làm thì ác tối đa
Giết dân bán nước chính là cộng thôi !
Cộng sai dân cò mồi cho cộng
Cộng gian hùng, ác độc bất nhân
Cộng bội nghĩa, cộng vô ân
Ta đi, cộng vội theo chân xuống thuyền
Cộng đến bến cộng liền tác quái
Vâng lệnh Hồ phá hoại an vui
Cộng thuê một lũ mặt người
Làm tay sai cộng, cộng ngồi chỉ huy
Bọn tay sai, sai chi làm nấy
Miễn cầm về được mấy đô la
Ăn cho béo nục béo nà
Nhẫn tâm mặc kệ sơn hà đau thương
Ai cũng biết chúng phường vô đạo
Và ác ôn trở tráo như Hồ
Cả đời chuyên nghiệp bưng bô
Phang người chống cộng miễn đô ngập mồm
Chúng vu khống, chúng chôm credit
Chúng bôi dơ uy tín của người
Đời tư chúng phịa, chúng bươi
Đầu độc dư luận bằng lời gian manh
Văn là người rành rành ra đó
Đọc lời văn là rõ ngay thôi
Khó gì nhận diện, bác ơi
Bịp ta, chúng bịp nhiều rồi, quên sao???
Hãy nhìn lại đi nào sẽ thấy
Bọn tay sai ngay đấy, bên ta
Ngây thơ mà tưởng chúng là
Cờ vàng chính nghĩa quốc gia là lầm !!!
 
Xin các bác thành tâm yêu nước
Hãy phanh phui mưu chước giặc Hồ
Để người biết đứa bưng bô
Làm tay sai cộng lãnh đô hại người...
 
Tha Hương
 

No comments:

Post a Comment