Saturday, February 24, 2018

ĐOẢN THI MÙA ĐÔNGĐOẢN THI MÙA ĐÔNG


XÉ NÁTBuồn nào hơn thế này không ?
Ðau nào hơn hở Lạc Hồng ??? Hỡi ơi ...
Ðem lòng tin của mọi người
Bịp lừa nhau đến thế thôi ... là cùng ...
Vì tiền, che mặt, đâm lưng
Mà rằng cứu kẻ khốn cùng, ra tay !
Niềm tin xé nát thế này
Không còn một mảnh để may lại lòng!

  *

TIẾP TAY


Vì sao bốn mấy năm trời
Việt gian, Việt cộng khơi khơi sống còn ?
Hẳn không vì thiếu lòng son
Mà vì thừa kẻ chui lòn, mê đô
Góp tay, tiếp sức cho Hồ
Niềm tin, chính nghĩa, mưu mô, chúng lừa !
Đôi người tỉnh, đôi người chưa
Những ai tố giác, chúng đưa vô hòm !!!
Không đưa được, chúng chửi om 
Để người khiếp sợ, chẳng còn ho he...


 *
LY KỲ


Chao ơi, chỉ bởi mùi tiền
Mà mờ chính nghĩa, mà điên đảo lòng
Miệng thì tổ quốc, non sông
Tâm thì phản phúc, lộn sòng, hai mang
Tháng Tư, từ buổi tan hàng
Hỏi ai thương lá cờ vàng không đau !
Trừ bày xôi thịt ma đầu
Bày trò kháng bịp lừa nhau ly kỳ


 *
NHẤT ĐIỂM


Xót người trong mộ đã lâu
Làm sao biện bạch một câu cho mình
Thương cho thế thái nhân sinh
Xảo ngôn vọng ngữ, bạc tình vong thân
A dua với lũ vô thần
Công bằng, liêm sỉ, tiền nhân, đạp nhàu
Chúc cho đi trọn nhịp cầu
Nếu còn NHẤT ĐIỂM chớ câu bất nghì !Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment