Thursday, November 21, 2019

TÔI THẮP NÉN HƯƠNG
TÔI THẮP NÉN HƯƠNG
Lời tiễn biệt, kính dâng Anh Linh 81 Tử Sĩ Hoa Dù


 *

Từ tiểu bang xa nghe tin buổi lễ
An táng, vinh danh Tám Mốt Hoa Dù
Tạ ơn Trời, qua bao năm dâu bể
Hôm nay Hoa Dù tươi lại rồi ư?
 *
Hai Sáu Tháng Mười xưa là Quốc Khánh
Ngày khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hoà
Là nước Việt Nam kiên cường hùng mạnh
Sông núi biển rừng như gấm như hoa ...
 *
Những cánh Hoa Dù hình thành từ đó
Và nở tung, bát ngát với mây trời
Bỗng Sáu Lăm, cuộc Thần Phong nổi gió
Tám Mốt Hoa Dù một phút tàn rơi...
 *
Một phút hoa rơi trăm năm vĩnh biệt
Tám Mốt Hoa Dù gió cuốn bay đi
Để núi sông đau, vặn mình thương tiếc
Để những vợ hiền nghẹn tiếng từ ly
 *
Năm bốn năm sau, quê người, nước Mỹ
Vào cuối mùa trăng, Hai Sáu Tháng Mười,
Tám Mốt Hoa Dù, Anh Linh Tử sĩ
Được vinh danh xương máu hiến dâng đời
 *
Ba phát súng tiễn hồn thiêng về đất
Vòng hoa tươi, hồn tổ quốc, cờ vàng
Kèn truy điệu trổi tiếng hờn bất khuất
Ngỡ quân hành, nhịp trống bỗng âm vang ...
 *
Chiến hữu, đồng minh, chào anh lần cuối
Nghe trong tim bao ký ức vơi đầy
Nhớ anh xưa khắp bốn vùng rong ruổi
Mặc đạn thù, đảm lược, cánh dù bay...
 *
Tôi muốn nói cả ngàn lời tiễn biệt
Chúc Hoa Dù yên nghỉ giấc bình an
Nhưng Bảy Mươi Lăm, Anh ơi, quốc biến
Việt Nam ta đang ngút lửa điêu tàn
 *
Gần bốn lăm năm từng ngày hấp hối
Máu càng ngày càng cạn ở buồng tim
Hoạ diệt chủng, cộng thù giăng khắp lối
Các anh ơi, tàu.tổ quốc đang chìm...
 *
Tôi thắp nén hương khẩn cầu tha thiết
Tám Mốt Hoa Dù vị quốc vong thân
Xin dẫn lối, hộ trì người dân Việt
Quang phục quê hương, diệt lũ vô thầnNgô Minh Hằng
10.2019


No comments:

Post a Comment